معنی و ترجمه کلمه بلیط به انگلیسی بلیط یعنی چه

بلیط

card
pass
ticket

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها