معنی و ترجمه کلمه بنده را آزاد کردن به انگلیسی بنده را آزاد کردن یعنی چه

بنده را آزاد کردن

manumit

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها