معنی و ترجمه کلمه بنگاهى به انگلیسی بنگاهى یعنی چه

بنگاهى

institutional

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها