معنی و ترجمه کلمه بنیاد به انگلیسی بنیاد یعنی چه

بنیاد

base
basis
cornerstone
foundation
fundament
institute
root
subbase
substratum

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها