معنی و ترجمه کلمه بها قائل شدن به انگلیسی بها قائل شدن یعنی چه

بها قائل شدن

price

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها