معنی و ترجمه کلمه بها گذارى مجدد به انگلیسی بها گذارى مجدد یعنی چه

بها گذارى مجدد

revaluation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها