معنی و ترجمه کلمه بهبود یافتن به انگلیسی بهبود یافتن یعنی چه

بهبود یافتن

meliorate
recover

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها