معنی و ترجمه کلمه بهره بردارى کردن از به انگلیسی بهره بردارى کردن از یعنی چه

بهره بردارى کردن از

exploit
tap

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها