معنی و ترجمه کلمه بهسازى کردن به انگلیسی بهسازى کردن یعنی چه

بهسازى کردن

reform

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها