معنی و ترجمه کلمه بهمن به انگلیسی بهمن یعنی چه

بهمن

avalanche
lauwine
snow devil

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها