معنی و ترجمه کلمه بهیجان آوردن به انگلیسی بهیجان آوردن یعنی چه

بهیجان آوردن

con cuss
thrill

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها