معنی و ترجمه کلمه به آخرین درجه ممکن افزایش دادن به انگلیسی به آخرین درجه ممکن افزایش دادن یعنی چه

به آخرین درجه ممکن افزایش دادن

maximize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها