معنی و ترجمه کلمه به آرامى دست زدن به انگلیسی به آرامى دست زدن یعنی چه

به آرامى دست زدن

twiddle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها