معنی و ترجمه کلمه به آرامى و سکوت به انگلیسی به آرامى و سکوت یعنی چه

به آرامى و سکوت

tacit

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها