معنی و ترجمه کلمه به آسانى رنگ شونده به انگلیسی به آسانى رنگ شونده یعنی چه

به آسانى رنگ شونده

chromatophil
chromophil


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها