معنی و ترجمه کلمه به ارث گذاشتن به انگلیسی به ارث گذاشتن یعنی چه

به ارث گذاشتن

legate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها