معنی و ترجمه کلمه به اشاره فهماندن به انگلیسی به اشاره فهماندن یعنی چه

به اشاره فهماندن

insinuate
signify


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها