معنی و ترجمه کلمه به اشتباه انداختن به انگلیسی به اشتباه انداختن یعنی چه

به اشتباه انداختن

mislead

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها