معنی و ترجمه کلمه به تابعیت کشورى در آمدن به انگلیسی به تابعیت کشورى در آمدن یعنی چه

به تابعیت کشورى در آمدن

naturalize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها