معنی و ترجمه کلمه به تخم افتاده به انگلیسی به تخم افتاده یعنی چه

به تخم افتاده

seedy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها