معنی و ترجمه کلمه به جیب زدن به انگلیسی به جیب زدن یعنی چه

به جیب زدن

pocket

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها