معنی و ترجمه کلمه به حالت تعادل درآوردن به انگلیسی به حالت تعادل درآوردن یعنی چه

به حالت تعادل درآوردن

equipoise

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها