معنی و ترجمه کلمه به حد رشد رسیده به انگلیسی به حد رشد رسیده یعنی چه

به حد رشد رسیده

adult

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها