معنی و ترجمه کلمه به خشم آورنده به انگلیسی به خشم آورنده یعنی چه

به خشم آورنده

irritant

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها