معنی و ترجمه کلمه به خود انحصار دادن به انگلیسی به خود انحصار دادن یعنی چه

به خود انحصار دادن

monopolize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها