معنی و ترجمه کلمه به دام افتادن به انگلیسی به دام افتادن یعنی چه

به دام افتادن

trammel

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها