معنی و ترجمه کلمه به دقت نگریستن به انگلیسی به دقت نگریستن یعنی چه

به دقت نگریستن

peer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها