معنی و ترجمه کلمه به دور چیزى چرخیدن به انگلیسی به دور چیزى چرخیدن یعنی چه

به دور چیزى چرخیدن

swinge

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها