معنی و ترجمه کلمه به دور چیزى گشتن به انگلیسی به دور چیزى گشتن یعنی چه

به دور چیزى گشتن

circumambulate
orb

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها