معنی و ترجمه کلمه به رخ کشیدن به انگلیسی به رخ کشیدن یعنی چه

به رخ کشیدن

boast
flaunt

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها