معنی و ترجمه کلمه به رسمیت شناختن به انگلیسی به رسمیت شناختن یعنی چه

به رسمیت شناختن

recognition

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها