معنی و ترجمه کلمه به رنگ هاى گوناگون به انگلیسی به رنگ هاى گوناگون یعنی چه

به رنگ هاى گوناگون

versicolor

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها