معنی و ترجمه کلمه به روز دادن به انگلیسی به روز دادن یعنی چه

به روز دادن

blurt

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها