معنی و ترجمه کلمه به زور باز کردن به انگلیسی به زور باز کردن یعنی چه

به زور باز کردن

force
thrust

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها