معنی و ترجمه کلمه به زور وادار کردن به انگلیسی به زور وادار کردن یعنی چه

به زور وادار کردن

coerce
hustle

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها