معنی و ترجمه کلمه به سوى جلو به انگلیسی به سوى جلو یعنی چه

به سوى جلو

onward

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها