معنی و ترجمه کلمه به سوى خشکى به انگلیسی به سوى خشکى یعنی چه

به سوى خشکى

landward

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها