معنی و ترجمه کلمه به شمار آوردن به انگلیسی به شمار آوردن یعنی چه

به شمار آوردن

enumerate
numerate


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها