معنی و ترجمه کلمه به شکل دوک درآمدن به انگلیسی به شکل دوک درآمدن یعنی چه

به شکل دوک درآمدن

spindle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها