معنی و ترجمه کلمه به شکل دوک درآمدن به انگلیسی به شکل دوک درآمدن یعنی چه

به شکل دوک درآمدن

spindle


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها