معنی و ترجمه کلمه به شکل سبزى به انگلیسی به شکل سبزى یعنی چه

به شکل سبزى

vegetably

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها