معنی و ترجمه کلمه به شکل طاق به انگلیسی به شکل طاق یعنی چه

به شکل طاق

fornicate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها