معنی و ترجمه کلمه به شکل فاخته به انگلیسی به شکل فاخته یعنی چه

به شکل فاخته

cuculiform


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها