معنی و ترجمه کلمه به شکل فاخته به انگلیسی به شکل فاخته یعنی چه

به شکل فاخته

cuculiform

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها