معنی و ترجمه کلمه به شکل مثلث به انگلیسی به شکل مثلث یعنی چه

به شکل مثلث

three square
triangular

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها