معنی و ترجمه کلمه به شکل نصف محرف به انگلیسی به شکل نصف محرف یعنی چه

به شکل نصف محرف

hemihedral

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها