معنی و ترجمه کلمه به شکل نصف محرف به انگلیسی به شکل نصف محرف یعنی چه

به شکل نصف محرف

hemihedral


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها