معنی و ترجمه کلمه به صورت آشغال در آوردن به انگلیسی به صورت آشغال در آوردن یعنی چه

به صورت آشغال در آوردن

trash

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها