معنی و ترجمه کلمه به صورت افسانه در آوردن به انگلیسی به صورت افسانه در آوردن یعنی چه

به صورت افسانه در آوردن

mythologize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها