معنی و ترجمه کلمه به صورت تحت اللفظى درآوردن به انگلیسی به صورت تحت اللفظى درآوردن یعنی چه

به صورت تحت اللفظى درآوردن

literalize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها