معنی و ترجمه کلمه به صورت خطه در آوردن به انگلیسی به صورت خطه در آوردن یعنی چه

به صورت خطه در آوردن

terrtorialize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها