معنی و ترجمه کلمه به صورت خود کار در آوردن به انگلیسی به صورت خود کار در آوردن یعنی چه

به صورت خود کار در آوردن

robotize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها