معنی و ترجمه کلمه به صورت دولتى در آوردن به انگلیسی به صورت دولتى در آوردن یعنی چه

به صورت دولتى در آوردن

governmentalize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها